Lekári
MUDr. Marian Bystriansky a
MUDr. Mária Hrušková
Dialyza

Dialyzačné stredisko

 

Obličky zdravého človeka odstraňujú z organizmu jedovaté látky vznikajúce pri látkovej výmene a zároveň udržujú zloženie telesných tekutín v medziach normy. Keď obličky stratia túto schopnosť, človek potrebuje liečbu, ktorá nahrádza činnosť obličiek. Táto liečba sa volá dialýza.

Diagnostické centrum v Rimavskej Sobote disponuje hemodialyzačným strediskom. Dialyzačnú procedúru hradia v plnej výške poisťovne. O pacientov sa stará odborný personál, pod vedením primárky
MUDr. Márie Hruškovej
.

primár oddelenia:
MUDr. Mária Hrušková

zástupca primára:
MUDr. Marian Bystriansky

 

 

 

Dialyza Dialyza