Všeobecné pediatrické ambulancie pre deti a dorast

 

MUDr. Mária Barabasová MUDr. Tatiana Dunajová
MUDr. Mária Koóšová MUDr. Helena Kováčová

V priestoroch Zdravotného strediska Rimava sa nachádza niekoľko všeobecných ambulancií pre deti a dorast.

Liečebno-preventívnu starostlivosť pre pacientov do 28 rokov poskytujú denne vo svojich pediatrických ambulanciách MUDr. Mária Barabasová , MUDr. Tatiana Dunajová, MUDr. Mária Koóšová a MUDr. Helena Kováčová.

Mudr. Koóšová sa venuje i homeopatickej liečbe detských aj dospelých pacientov.

Telefonické kontakty:

Ambulancia MUDr. Márie Barabasovej
047/56 31 600

Ambulancia MUDr. Tatiany Dunajovej
047/56 31 658

Ambulancia MUDr. Márie Koóšovej
047/56 31 597

Ambulancia MUDr. Heleny Kováčovej

047/55 22 619