Personálne obsadenie

 

Výkonný riaditeľ, manažér
poskytovania zdravotnej starostlivosti:

MUDr. Csaba Lehocký

 Lekári
MUDr. Matin Moram
Primár Diagnostického centra

MUDr. Peter Tužinský
MUDr. Andrea Eštóková
MUDr. Kornélia Schmidtová
MUDr.Jana Celušňáková

Rádiologickí asistenti:

Helena Maruškinová, Vedúci rádiolog. asistent
Karol Lukáč
Libuša Kysucká
Katarína Bračová
Zuzana Vicianová
Mikuláš Molnár


Administratívni pracovníci:
Jana Obrtancová
Marta Bályová
Denisa Habodászová


   
 
Personál